προανιμισμός


προανιμισμός
Φάση της θρησκευτικής ανάπτυξης, που, σύμφωνα με ορισμένους εκπροσώπους της εξελικτικής σχολής, προηγήθηκε του ανιμισμού. Η φάση αυτή ήταν αθρησκευτική, δηλαδή δεν είχε φτάσει στη φάση πραγματικών θρησκευτικών σχηματισμών, αν και περιλαμβανόταν σε στοιχειώδεις μαγικές δραστηριότητες, οι οποίες βασίζονταν στη χρήση μιας απρόσωπης δύναμης χωρίς ακόμα καμιά αντίληψη περί υπερανθρώπινων όντων, προς τα οποία όφειλαν να απονέμουν λατρεία. Σήμερα ο όρος π. χρησιμοποιείται γενικά για να δηλώσει το φαινόμενο (που όμως δεν συναντάται πλέον στην καθαρή του μορφή, αλλά πάντοτε σε εξελιγμένες θρησκείες) χωρίς καμιά ιδέα προτεραιότητας έναντι άλλων θρησκευτικών μορφών. Κατάλοιπα π. υπάρχουν ακόμα σε νησιά του Ειρηνικού.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • μάνα — (mana). Λέξη μελανησιακή η οποία χρησιμοποιείται από τη θρησκευτική φαινομενολογία για να καταδείξει μια δύναμη που πιστεύεται ότι υπάρχει στα διάφορα αντικείμενα ή και στα πρόσωπα. Ο όρος εισήχθη στην επιστημονική φιλολογία από τον κοινωνικό… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.